حسابداری حقوق و دستمزد

اهمیت آموزش حسابداری حقوق ودستمزد هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالاو خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد ودر واقع تاثیر قابل توجه ای بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق ودستمزد در واحدهای مختلف متفاوت …

حسابداری مقدماتی

حسابداری از قدیم الایام همیشه کنترل موجودی نقد و نگهداری حسابها و بدهیها و طلبکاریها به صورت دقیق مد نظر بوده و جمع آوری ومشخص کردن حسابها و وضعیت مالی به صورت دقیق وسریع ،لزوم استفاده از حسابداری را در کسب وکارها مشخص میکند و ضرورت آموزش حسابداری را برای …

سوالات آزمون فنی حرفه ای رشته مراقبت و زیبایی

سوالات آزمون فنی حرفه ای رشته مراقبت و زیبایی   سوالات آزمون کتبی حرفه آرایشگر و پیرایشگر زنانه سوالات آزمون کتبی حرفه پیرایشگر ابرو و صورت زنانه سوالات آزمون کتبی حرفه متعادل ساز چهره زنانه سوالات آزمون کتبی حرفه آرایشگر موی زنانه سوالات آزمون کتبی رشته آرایشگر عروس سوالات آزمون …