حسابداری

از قدیم الایام همیشه کنترل موجودی نقد و نگهداری حسابها و بدهیها و طلبکاریها به صورت دقیق مد نظر بوده و جمع آوری ومشخص کردن حسابها و وضعیت مالی به صورت دقیق وسریع ،لزوم استفاده از حسابداری را در کسب وکارها مشخص میکند و ضرورت آموزش حسابداری را برای کسب و کارها در مقیاس کوچک وبزرگ مشخص میکند.

لذا  دوره های حسابداری در مجتمع آموزشی مدرس طوری طراحی شده که افراد با ثبت نام در دوره حسابداری وشرکت در کلاسها ،آموزش حسابداری را به صورت کاملا کاربردی و مطابق با نیاز بازار کار فرا گیرندو برای حضور در بازار کار کاملا آماده باشندو یکی دیگر از مزایا شرکت در آموزش حسابداری این مجتمع دریافت مدرک بین المللی فنی و حرفه ای است