ردیف نام حرفه نام رشته کد استاندارد قیمت مصوب(تومان) قیمت آموزشگاه(تومان)
۱ تحلیل گر بورس (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی ۲/ ۱/ ۴۵/ ۴۱- ۴ ۸۶۱,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ تحلیل گر بورس اوراق بهادار امور مالی و بازرگانی ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ ۸۶۱,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ تحليلگر تكنيكال بورس امور مالی و بازرگانی ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ ۸۴۶,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۴ تحليلگري بنيادي( فاندامنتال) امور مالی و بازرگانی ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۳۱ ۵۰۲,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۵ حسابدار حقوق و دستمزد * امور مالی و بازرگانی ۴/ ۱/ ۳۴/ ۳۹- ۳ ۷۱۷,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۶ حسابدار صنعتی درجه ۲ * امور مالی و بازرگانی ۳/ ۲/ ۱۲/ ۱۰- ۱ ۷۶۱,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
۷ حسابدار صنعتی درجه۱ امور مالی و بازرگانی ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ ۱,۳۴۵,۰۰۰
۸ حسابدار عمومی پیشرفته امور مالی و بازرگانی ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ ۸۳۷,۰۰۰
۹ حسابدار عمومی تکمیلی * امور مالی و بازرگانی ۱/ ۳/ ۱/ ۱۵/ ۱۰- ۱ ۸۱۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۰ حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی ۵/ ۲/ ۱۵/ ۱۰- ۱ ۷۰۶,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۱ حسابدار مالیاتی * امور مالی و بازرگانی ۱/ ۱/ ۱۴/ ۱۰- ۱ ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) امور مالی و بازرگانی ۱-۱۰/۱۸/۱/۵ ۵۲۱,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
۱۳ سرپرست ترخیص محصول امور مالی و بازرگانی ۲/ ۱/ ۲۹/ ۹۱- ۳ ۶۳۱,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۴ کاربر امور بانکی امور مالی و بازرگانی ۴۲۱۱۲۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۵ مسئول سفارشات امور مالی و بازرگانی ۳۳۲۳۳۰۴۵۰۰۷۰۰۰۱ ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
۱۶ متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار امور مالی و بازرگانی ۴۳۱۲۲۰۴۵۰۰۳۰۰۰۲ ۳,۱۶۹,۰۰۰
۱۷ آموزش حقوق شهروندي خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۶۱ ۱,۰۷۶,۰۰۰
۱۸ برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده خدمات آموزشی ۵۳۲۲۲۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ ۱,۹۳۷,۰۰۰
۱۹ بکارگیری اصول حقوق شهروندی خدمات آموزشی ۲۳۵۱۰۴۹۰۰۱
۲۰ بکارگیری اصول فن بیان مقدماتی خدمات آموزشی ۵۱۱۳۰۴۹۰۰۱
۲۱ پداگوژي خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۱۲ ۸۰۷,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲۲ تربیت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان(سطح مقدماتي) خدمات آموزشی ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۱۱ ۹۰۵,۰۰۰
۲۳ تند خوان * خدمات آموزشی ۲/ ۱/ ۹۲/ ۳۵- ۱ ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
۲۴ تهیه و تدوین پروپوزال خدمات آموزشی ۲۶۴۱۴۰۴۹۰۰۳۰۰۲۱ ۳۵۸,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۲۵ خلاقیت و نو آوری در محیط کار خدمات آموزشی ۲۴۲۳۴۰۴۹۰۰۱۰۰۱۱
۲۶ رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم خدمات آموزشی ۳۴۱۳۰۴۹۰۰۱ ۷۱,۰۰۰
۲۷ سخنراني حرفه اي خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۲۱ ۸۹۶,۰۰۰
۲۸ کارشناس پرورش کودکان خلاق خدمات آموزشی ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ ۹۴۱,۰۰۰
۲۹ لایحه نویس قضایی خدمات آموزشی ۳۴۱۱۳۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ مدیریت زمان خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۵۱ ۳۵۸,۰۰۰
۳۱ مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد خدمات آموزشی ۱۳۴۵۳۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ ۷۱۷,۰۰۰
۳۲ مديريت اضطراب و بيان نافذ خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۴۱ ۱۷۹,۰۰۰
۳۳ مشاور امور قضائي خانواده خدمات آموزشی ۳۴۱۱۳۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ ۷۱۷,۰۰۰
۳۴ مشاوره و هدايت آموزشي خدمات آموزشی ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۷۱ ۴۴۸,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰
۳۵ سازنده تولیدات چرمی دست دوز صنايع دستي ۷۵۳۶۲۰۷۷۰۰۱۰۰۰۱ ۹۵۷,۰۰۰
۳۶ سازنده زيورآلات چرمي صنايع دستي ۷۵۳۶۲۰۷۷۰۰۷۰۰۰۱ ۷۲۷,۰۰۰
۳۷ طراح كفش صنايع دستي ۷۵۳۶۲۰۷۷۰۱۰۰۰۰۱ ۶۹۰,۰۰۰
۳۸ قلمزن فلز صنايع دستي ۷۳۱۹۲۰۷۷۰۰۸۰۰۰۲
۳۹ مسگر تزئینی صنايع دستي ۷۲۱۳۲۰۷۷۰۰۹۰۰۰۱ ۹۶۹,۰۰۰
۴۰ مینا کار سفال صنايع دستي ۷۳۱۴۲۰۷۷۰۰۲۰۰۰۱ ۲,۶۰۶,۰۰۰
۴۱ میناکار نقاشي صنايع دستي ۷۲۱۳۲۰۷۷۰۰۳۰۰۰۱ ۳,۱۲۱,۰۰۰
۴۲ نقاشي روي چرم صنايع دستي ۷۳۱۶۲۰۷۷۰۰۲۰۰۰۱ ۱,۸۷۸,۰۰۰
۴۳ جواهرسازي مهره اي طلا و جواهرسازی ۷۳۱۳۲۰۷۹۰۲۷۰۰۰۱ ۹۶۹,۰۰۰
۴۴ طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتي طلا و جواهرسازی ۷۳۱۳۲۰۷۹۰۳۵۰۰۰۱ ۸۴۸,۰۰۰
۴۵ طراح طلا و جواهر با رايانه پيشرفته طلا و جواهرسازی ۷۳۱۳۲۰۷۹۰۳۶۰۰۰۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
۴۶ فيروزه كوبي طلا و جواهرسازی ۷۳۱۳۲۰۷۹۰۳۱۰۰۰۱ ۱,۳۵۱,۰۰۰
۴۷ استفاده از نرم افزار SPSS درجه ۱ فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۳۰۰۱۱ ۲۱۵,۰۰۰
۴۸ استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ۱ فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۹۰۰۱۱ ۲۱۵,۰۰۰
۴۹ استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ۲ فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۸۰۰۱۱ ۲۱۵,۰۰۰
۵۰ استفاده ازنرم افزار SPSS درجه ۲ فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۴۰۰۱۱ ۲۱۵,۰۰۰
۵۱ بازاريابي الكترونيكي فناوری اطلاعات ۱۲۲۱۳۰۵۳۰۰۵۰۰۱۱ ۴۵۹,۰۰۰
۵۲ بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۰۶۰۰۰۱ ۵۳۸,۰۰۰
۵۳ برنامه نویس ( C# (Web Application * فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۸۰۰۰۱ ۹۸۰,۰۰۰
۵۴ برنامه نویس ( C# (Windows Application * فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۷۰۰۰۱ ۹۸۰,۰۰۰
۵۵ برنامه نویس ASP.NET فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۲۰۰۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ برنامه نویس WPF فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۸۰۰۰۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۷ برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۲۰۰۰۱ ۱,۵۲۴,۷۹۸
۵۸ برنامه نویس زبان JAVA فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۳۰۰۰۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۹ برنامه نویسVISUAL-BASIC * فناوری اطلاعات ۳/ ۱/ ۸۰/ ۸۴- ۰ ۱,۱۸۳,۰۰۰
۶۰ برنامه نویسی Python فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۶۰۰۰۱ ۹۸۰,۰۰۰
۶۱ برنامه نویسی با Matlab فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۳۱ ۴۰۳,۰۰۰
۶۲ برنامه نویسی بازی های رایانه ای فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۴۰۰۰۰۱ ۱,۹۳۷,۰۰۰
۶۳ برنامه نويس AJAX فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۰۷۰۰۰۱ ۸۶۱,۰۰۰
۶۴ برنامه نويس MVC فناوری اطلاعات ۲۵۱۴۴۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۶۵ برنامه نويس Silver Light فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۲۰۰۰۱ ۱,۴۳۵,۰۰۰
۶۶ برنامه نويس برنامه هاي كاربردي Android فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱ ۱,۶۱۴,۰۰۰
۶۷ برنامه نويسی با LINQ فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۰۹۰۰۱۱ ۶۴۵,۰۰۰
۶۸ برنامه نويسيScratch (بازي سازي و شبيه سازي كامپيوتري) فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۴۰۰۰۱۱ ۲۸۷,۰۰۰
۶۹ تحلیل ABAQUS فناوری اطلاعات ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۴۴۰۰۱۱ ۵۳۸,۰۰۰
۷۰ توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۲۰۰۰۱ ۸۵۰,۰۰۰
۷۱ توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۳۰۰۰۱ ۲,۲۱۲,۰۰۰
۷۲ توسعه دهنده وب با PHP فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۶۱۰۰۰۱ ۱,۱۶۶,۰۰۰
۷۳ تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۶۰۰۰۱ ۲۶۹,۰۰۰
۷۴ تولید محتوا با camtasia فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۰۵۳۰۱۳ ۴۳۰,۰۰۰
۷۵ تولید محتوا با snagit فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۰۵۳۰۱۴ ۱۴۳,۰۰۰
۷۶ تولید و محتوا با نرم افزار Storyline فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۸۰۰۰۱ ۶۵۷,۰۰۰
۷۷ رایانه کار ICDL درجه۱ فناوری اطلاعات ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱
۷۸ شهروند الکترونیکی (E-Citizen) * فناوری اطلاعات ۲/ ۵/ ۱/ ۲۴/ ۴۲- ۳ ۴۷۸,۰۰۰
۷۹ طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) فناوری اطلاعات ۳/ ۱/ ۵۱/ ۶۶- ۱
۸۰ طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با ۳ds Max فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۴۰۵۳۱۰۵۰۰۰۱ ۲,۰۶۲,۰۰۰
۸۱ طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش) فناوری اطلاعات ۳/ ۱/ ۴۳/ ۶۶- ۱ ۸۰۷,۰۰۰
۸۲ کاربر ICDL فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱ ۸۹۰,۰۰۰
۸۳ کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access * فناوری اطلاعات ۲/ ۳/ ۱/ ۸۰/ ۸۴- ۰ ۱,۶۱۴,۰۰۰
۸۶ کاربر رایانه (کار و دانش) فناوری اطلاعات ۳/ ۰/ ۱/ ۲۴/ ۴۲- ۳ ۱,۷۹۳,۰۰۰
۸۷ کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۱۰۰۰۱ ۱,۷۹۳,۰۰۰
۸۸ کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign فناوری اطلاعات ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۸۰۰۰۱ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۹۰ کاربر نرم افزار اداری * فناوری اطلاعات ۴۱۳۲۲۰۵۳۱۰۴۰۰۰۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۱ کارور After Effects فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۸۵۰۰۶۱ ۱,۳۶۳,۰۰۰
۹۲ کارور AUTO CAD فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۴۰۵۳۱۰۸۰۰۰۱ ۱,۲۷۳,۰۰۰
۹۳ کارور CORELDRAW (کار و دانش) فناوری اطلاعات ۴/ ۱/ ۵۴/ ۶۲- ۱ ۳۵۷,۰۰۰
۹۴ کارور Flash MX (کار و دانش) فناوری اطلاعات ۳/ ۱/ ۴۶/ ۶۱- ۱ ۵۲۱,۰۰۰
۹۵ کاروری FLASH فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۲۰۵۳۱۱۳۰۰۱۱ ۳۴۶,۰۰۰
۹۶ کاروری FREEHAND فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۳۰۵۳۱۱۵۰۰۱۱ ۵۱۶,۰۰۰
۹۷ کاروریCaptivate فناوری اطلاعات ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۹۶۰۰۲۱ ۳۴۴,۰۰۰
۹۸ كاربر poser فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۰۱۰۰۰۱ ۱,۹۷۳,۰۰۰
۹۹ كاربری Android (تلفن ها و ساير دستگاههاي هوشمند) فناوری اطلاعات ۳۵۱۲۳۰۵۳۱۰۳۰۱۰۱ ۳۴۴,۰۰۰
۱۰۰ كاربری Portal فناوری اطلاعات ۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۴۰۰۱۱ ۱۹۱,۰۰۰
۱۰۱ مدیر GAME NET(بازی های شبکه ای) فناوری اطلاعات ۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۵۰۰۰۱ ۵۳۲,۰۰۰
۱۰۲ مدير seo فناوری اطلاعات ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۳۷۰۰۰۱ ۱,۹۷۳,۰۰۰
۱۰۳ مهارت عمومی برنامه نویسی * فناوری اطلاعات ۴/ ۳/ ۱/ ۸۰/ ۸۴- ۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰
۱۰۴ مديريت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE مدیریت صنایع ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۱۱ ۴۲۷,۰۰۰
۱۰۵ طراح معماری داخلی * معماری ۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۶ طراح معماري با نرم افزار۳D Max معماری ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲ ۱,۵۳۹,۰۰۰
۱۰۷ طراحی معماری به کمک ARCHICAD معماری ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۴۱ ۶۸۴,۰۰۰
۱۰۸ طراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار Revit Architecture معماری ۲۱۶۱۴۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ ۱,۰۰۵,۰۰۰
۱۱۰ نقشه کش ساختمان با Autocad معماری ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۴۰۰۰۱ ۲,۷۵۴,۰۰۰
۱۱۱ نقشه کش عمومی ساختمان درجه ۲ (کار و دانش) معماری ۳/ ۲/ ۵۴/ ۳۲- ۰ ۳,۴۳۸,۰۰۰
۱۱۲ نقشه کشی معماری (کار و دانش) معماری ۳/ ۱/ ۵۴/ ۳۲- ۰ ۳,۵۸۳,۰۰۰
۱۱۳ تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۰۱۱ ۳۴۲,۰۰۰
۱۱۴ طراح و مدل ساز با نرم افزار Rhino مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۲۰۰۰۱ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۱۱۵ طراحی با نرم افزار Power Shad مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۹۱ ۲۵۶,۰۰۰
۱۱۶ طراحی با نرم افزار Solid Works مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۳۱ ۲۵۶,۰۰۰
۱۱۷ طراحی و مدلسازی با Inventor مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۵۱ ۵۱۳,۰۰۰
۱۱۸ کاربر Mechanical Desktop درجه ۲ * مکانیک ۱/ ۲/ ۱۳/ ۳۲- ۰ ۱,۸۸۱,۰۰۰
۱۱۹ نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLID WORKS مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۸۰۰۰۱ ۲,۳۰۹,۰۰۰
۱۲۰ نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA مکانیک ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۰۱ ۲,۱۳۸,۰۰۰
۱۲۲ برنامه ریز امور هنری در خانواده هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۳۳۰۰۰۱ ۳,۵۲۱,۰۰۰
۱۲۳ تذهیب کار هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۳۸۰۰۰۱ ۱,۱۲۷,۰۰۰
۱۲۴ خوشنویس با خودکار به شیوه ی خط نسخ هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۳۰۰۰۱ ۸۴۸,۰۰۰
۱۲۵ خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز ) هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۵۰۰۰۱ ۷۲۷,۰۰۰
۱۲۶ خوشنویسی مقدماتی ( متوسط و خوش ) هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۵۰۰۱۱ ۵۳۳,۰۰۰
۱۲۷ خوشنويسي با خودكار به شيوه خط نستعليق هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۳۰۰۱۱ ۸۴۸,۰۰۰
۱۲۸ ساخت آلبوم دیجیتال هنرهای تجسمی ۳۴۳۱۳۰۸۳۰۰۲۰۰۵۱ ۳۶۳,۰۰۰
۱۲۹ سازنده وسايل وجعبه هاي تزئيني و كاربردي(كارتوناژ) هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۱۳۰۰۰۱ ۵۵۱,۰۰۰
۱۳۰ عکاس دیجیتال هنرهای تجسمی ۳۴۳۱۳۰۸۳۰۰۲۰۰۰۱ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۳۱ مربی نقاشی کودک هنرهای تجسمی ۲۳۴۲۴۰۸۳۰۰۱۰۰۰۱ ۱,۵۸۱,۰۰۰
۱۳۲ مینیاتور ساز هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۴۹۰۰۰۱ ۴,۰۶۰,۰۰۰
۱۳۳ نقاش آبرنگ هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۴۰۰۰۱ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۱۳۴ نقاش آکریلیک هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۶۰۰۰۱ ۲,۹۰۹,۰۰۰
۱۳۵ نقاش پاستل هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۵۰۰۰۱ ۲,۸۴۸,۰۰۰
۱۳۶ نقاش پیشرفته هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۴۰۰۰۱ ۲,۴۴۲,۰۰۰
۱۳۷ نقاش رنگ وروغن هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۰۱ ۳,۵۴۵,۰۰۰
۱۳۸ نقاش روی سفال هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۲۰۰۰۱ ۲,۰۹۱,۰۰۰
۱۳۹ نقاش سیاه قلم هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۷۰۰۰۱ ۳,۰۹۱,۰۰۰
۱۴۰ نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای ) هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۲۱۰۰۰۱ ۷۸۷,۰۰۰
۱۴۱ نقاش گواش هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۹۰۰۰۱ ۲,۸۱۸,۰۰۰
۱۴۲ نقاش مدادرنگی هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۸۰۰۰۱ ۲,۸۷۰,۰۰۰
۱۴۳ نقاش مقدماتی هنرهای تجسمی ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۵۸۰۰۰۱ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۱۴۴ هنر در خانه (کار و دانش) هنرهای تجسمی ۲/ ۱/ ۹۵/ ۹۹- ۷