گرافیک رایانه ای با Photoshop

کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop دوره مهارتی کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop یکی از کاملترین دوره های گرافیکی است که ضمن تعلیم مبانی هنرهای تجسمی به کارآموزان ، دوره کاملی از نرم افزار گرافیکی فتوشاپ (Photoshop)  را نیز ارائه می دهد. دوره کاربر گرافیک رایانه ای با فوتوشاپ …