آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

اهمیت آموزش حسابداری حقوق ودستمزد
هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالاو خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد ودر واقع تاثیر قابل توجه ای بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق ودستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق ودستمزد ۱/۳از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد،بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاع جامع و کافی در این زمینه داشته باشند

سرفصل های آموزش حسابداری حقوق ودستمزد

حسابداری وقوانین مرتبط با حقوق ودستمزد
اجزا وعناصر سیستم حقوق ودستمزد
دایره ثبت ورود وخروج پرسنل
دایره حسابداری
کارگر ،کارفرما،کارگاه
قرارداد،انواع قرارداد، خاتمه قرارداد
مزد ثابت،حداقل مزد کارگر،مزایا
حق مسکن،بن وخواروبار،حق اولاد
مرخصی بدون حقوق،حق ماموریت،حق جذب
فوق العاده شغل،حق سرپرستی، حق مزایای پایان خدمت
تعطیل کاری،جمعه کاری،نوبت کاری
عیدی،مساعده،کسورات صندوق اجرا
حق بیمه وقوانین تامین اجتماعی
مالیات حقوق

استاندارد آموزش حقوق و دستمزد

سوالات آزمون فنی حرفه ای حقوق و دستمزد

دوره آموزشی پیش نیاز این دوره آموزش حسابداری مقدماتی است.