آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی شاخه ای از حسابداری است که به محاسبه بهای تمام شده کالا ها و خدمات و تجزیه و تحلیل کارگاه ها میپردازد.

حسابداری صنعتی فقط مخصوص کارگاه ها و تولید کالا و کارخانجات یست که برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و موارد غیر فیزیکی نیز کاربرد دارد از اینرو علاوه بر کارخانجات و کارگاهای تولیدی در شرکتهای خدماتی و حمل و نقل و نرم افزاری و …استفاده میشود.

حسابداری صنعتی با گرداوری اطلاعات هزینه و قیمت تمام شده به مدیران کمک میکند با کنترل بیشتری روی هزینه به افزایش سوددهی شرکت کمک کنند.

موارد اموزشی این دوره شامل:

اشنایی با حسابداری صنعتی

اشنایی با مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

روش های هزینه یابی موسسات تولیدی

هزینه یابی مرحله ای و جریان گردش محصول

سیستم تهیه مواد اولیه در موسسات تولیدی

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

ارزیابی موجودی مواد و روش های قیمت گزاری مواد صادره از انبار

روشهای کنترلی و محاسبه عناصر حقوق و مزایا نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی هزینه های سربار و …

 

استاندارد آموزش حسابداری صنعتی

سوالات آزمون فنی حرفه ای حسابداری صنعتی درجه 2