آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
رایانه کار حسابداری مالی

رایانه کار حسابداری مالی

رایانه کار حسابداری مالی

استفاده از نرم افزار درحسابداری بسیار حائز اهمیت است و میتواند به کسب وکار افراد کمک بزرگی نماید وابزاری برای مدیریت های مالی بزرگ باشد وبسیاری از جنبه های مدیریت مالی را یکپارچه کند وعملیات حسابداری را باسرعت ،دقت وکارائی بالاتری انجام دهداز جمله مزایای استفاده از نرم افزار می توان به کاهش خطا درحسابداری،سازماندهی بهتر،افزایش دقت وسرعت انجام کار،امنیت اطلاعات ،به روز بودن اطلاعت مالی،فراهم نمودن ابزارتجزیه وتحلیل حسابها،وتطبیق مالیات و………اشاره نمود

موارد آموزشی در این دوره شامل :

نصب و آشنایی با محیط نرم افزار پارسیان

تعریف کدینگ استاندارد وانجام کدینگ حسابها در سه سطح (کل،معین وتفضیل)

ثبت مانده های اول دوره

ثبت موجودی کالای اول دوره

نحوه ثبت انواع فاکتورهای خرید وفروش وتخفیفات

ثبت فاکتور برگشت خرید وفروش

ثبت مالیات ارزش افزوده وبدون ارزش افزوده به همراه گزارشات فصلی ماده 169

ثبت اسنادحسابداری به صورت دستی

ثبت دریافت طلب وپرداخت بدهی به صورت نقد یا چک

ثبت،اصلاح و عملیات چک ها

عملیات مربوط به اسناد تجاری وتضمینی

ارائه گزارشات براساس سود وزیان،ترازنامه و….

ثبت پرسنل و نحوه انجام عملیات مربوط به محاسبه حقوق ودستمزد وگزارشات مربوط به آن

بستن حسابها و انتقال مانده به دوره بعد

نحوه پشتیبان گیری از سیستم و بازیابی اطلاعات حذف شده

برای شرکت دراین دوره گذراندن اصول حسابداری یا حسابداری مقدماتی الزامی می باشد

 

استاندارد رایانه کار حسابداری مالی

سوالات آزمون کتبی فنی حرفه ای رایانه کار حسابداری مالی