آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
سوالات آزمون فنی حرفه ای رشته مراقبت و زیبایی

سوالات آزمون فنی حرفه ای رشته مراقبت و زیبایی

سوالات آزمون فنی حرفه ای رشته مراقبت و زیبایی

 

سوالات آزمون کتبی حرفه آرایشگر و پیرایشگر زنانه

سوالات آزمون کتبی حرفه پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

سوالات آزمون کتبی حرفه متعادل ساز چهره زنانه

سوالات آزمون کتبی حرفه آرایشگر موی زنانه

سوالات آزمون کتبی رشته آرایشگر عروس

سوالات آزمون کتبی رشته آرایشگر ناخن

سوالات آزمون کتبی رشته کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

سوالات آزمون کتبی رشته پیرایشگر موهای زائد با موم

سوالات آزمون کتبی پیرایشگر موی زنانه

سوالات آزمون کتبی آرایش دائم صورت (تاتو)

سوالات آزمون کتبی حرفه پیرایشگر مردانه

سوالات آزمون کتبی حرفه ترمیم کننده موی مردانه