آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
کلاسهای تابستانی آموزشگاه مدرس

کلاسهای تابستانی آموزشگاه مدرس

کلاسهای کامپیوتر ویژه تابستان

آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس بعنوان بهترین آموزشگاه فنی و حرفه ای جهت کلاسهای تابستانی دوره های متنوعی را در گروه های سنی مختلف برگزار می نماید.عناوین این کلاسهای ویژه تابستان عبارتند از :

کلاسهای تابستانی ویژه کودکان

کلاسهای نقاشی ویژه کودکان

کلاسهای کامپیوتر ویژه کودکان

کلاس های مهندس کوچولو

کلاس های زبان انگلیسی ویژه کودکان

کلاس های تابستانی ویژه نوجوانان