آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
گرافیک رایانه ای با Photoshop

گرافیک رایانه ای با Photoshop

کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop

دوره مهارتی کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop یکی از کاملترین دوره های گرافیکی است که ضمن تعلیم مبانی هنرهای تجسمی به کارآموزان ، دوره کاملی از نرم افزار گرافیکی فتوشاپ (Photoshop)  را نیز ارائه می دهد.

دوره کاربر گرافیک رایانه ای با فوتوشاپ یکی از مهارتهای الزامی برای دریافت دیپلم کاردانش در هم در مجموعه هشتم و هم در مجموعه نهم می باشد.

استاندارد آموزشی کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop

سوالات کتبی آزمون فنی حرفه ای کاربرگرافیک رایانه ای با Photoshop