آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
مجتمع آموزشی مدرس

هنرهای تجسمی

هنر نقاشی چیست؟
نقاشی در واقع هنر به تصویر کشیدن مفاهیم مختلف است.برای اینکه بتوانیم نقاشی را درک کنیم و متوجه شویم که نقاشی چیست باید با این هنر بزرگ و عالی آشنا شویم و بدانیم که نقاشی چگونه به ما در زندگی کمک میکند و هدف اصلی ان چیست و چگونه میتوان از ان در رشد و تعالی خود استفاده کرد.
نقاشی یکی از مهم ترین و پرطرفدار ترین هنرهایی است که در سالیان طولانی مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است.گسترش و محوبیت این هنر به اندازه ای است که مبالغ بسیار بالایی سالانه در تجارت هنر نقاشی مبادله میشود.هنر نقاشی از جمله هنر هایی است که در طول سالیان مورد توجه افراد مختلف جامعه قرار گرفته و از ان به جهت بیان مفاهیم متفاوت و مهمی در زندگی استفاده شده است.
اگر بخواهیم بدانیم نقاشی چیست و هنر نقاشی را تعریف کنبم باید بگوییم که هنر نقاشی در واقع به تصویر در اوردن ذهنیت یا واقعه ای اتفاق افتاده بر روی سطحی قابل ترسیم است.میتوان اینگونه گفت که هنر نقاشی هنر نقاشی استفاده از رنگ ها بر روی سطوح برای شخصیت بخشیدن به سطحی خام است .نقاشی هنری قدرتمند است و نقاشان به واسطه قدرت این هنر توانسته اند در طول زندگی بشر مفاهیم بسیاری را به انسان ها اموزش دهند.
در واقع نقاشی بیان تصویری مفاهیم و واقعیات زندگی است.شاید شما تصور کنید نقاشی تنها به وسیله قلمو …مداد یا آبرنگ امکان پذیر است اما باید بگوییم این تصور درست نیست.در واقع هنر نقاشی هنری بی نظیر و نامحدود است که شما برای خلق یک اثر هنری نقاشی میتوانید از دست …قلمو…چوب…چاقو… و هرانچه که میخواهید برای خلق تصویر مورد نظر استفاده نمایید.با این توضیحات میتوان پی برد که نقاشی چیست و چگونه بر روی ما تاثیر میگذارد.

سوالات آزمون کتبی نقاشی مقدماتی