شهروند الکترونیک

آموزش دوره شهروند الکترونیک E-Citizen دوره شهروند الکترونیکی: دوره شهروند الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است که افرادی  که دانش محدودی از کامپیوتر و اینترنت داشته و یا هیچ دانشی از این مقوله ندارند بتوانند ان دسته از مهارت های با ارزش کامپیوتر و اینترنت را که در زندگی …