دوره آموزش پداگوژی

آموزش دوره روشها و فنون تدریس(پداگوژی) دوره آموزش پداگوژی یا به عبارت دیگر روشها و فنون تدریس یکی از الزامات اساسی هر مربی جهت آموزش در هر نوع کلاسی هست. مربی و معلم یکی از ارکان اصلی و اساسی هر کلاسی است. همه ما تجربه های شیرین و تلخی از …