آموزش دوره شهروند الکترونیک E-Citizen

دوره شهروند الکترونیکی:

دوره شهروند الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است که افرادی  که دانش محدودی از کامپیوتر و اینترنت داشته و یا هیچ دانشی از این مقوله ندارند

بتوانند ان دسته از مهارت های با ارزش کامپیوتر و اینترنت را که در زندگی بشر امروزی کاربرد بیشتری دارند را با صرف حداقل زمان و انرژی کسب کنند.

 

 

برای مشاهده استاندارد شهروند الکترونیک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید